0.00 lei
0
Documentatie Licitatii 0728 239 088
Documentație Licitații 0728 239 088

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE LICITAȚII – Acest serviciu este destinat societăților comerciale care au  scop licitarea pentru diferite construcții (drumuri și poduri), prestări servicii, etc. În funcție de necesitățile clienților prestăm servicii de întocmire documentație pentru licitații SEAP.

PROCEDURA ESTE URMĂTOAREA:

 • Informații de la client: antemasuratori, liste de cantităținumăr de ordine al licitației în SEAP;
 • Evaluare criterii de calificare;
 • Întocmire documentație oferta;
 • Documente de calificare, propunere tehnică, propunere financiară;
 • Ajustare preț oferta;
 • Documentația se transmite în format PDF.

În acest domeniu este nevoie de cunoștințe și experiență, iar expertiză oferită de noi va va ajută  înțelegeți exact principiul de funcționare a licitațiilor și ale acestui domeniu. De restul ne ocupăm noi, pentru a va asigura  investiția făcută va aduce profit.

Suntem siguri pe noi și dedicați și de aceea vom face totul cu interes și implicare pentru  fiecare proiect sda fie unul de succes.

 • EXPERIENȚă
 • PROFESIONALISM
 • IMPLICARE
 • CONSULTANȚă ȘI EXPERTIZĂ

Documentațiile de participare la licitații publice se întocmesc de către personalul cu înalta calificare, ingineri constructori cu experiență în activitatea de întocmire a ofertelor și de evaluare a lucarilor de construcții și instalații pe baza de devize analitice .

Documentațiile pentru licitații au o complexitate ridicată și trebuie întocmite cu respectarea caietului de sarcini și conțîn OFERTA TEHNICĂ, OFERTA FINANCIARĂ și DOCUMENTELE DE CALIFICARE , cele trei secțiuni ale ofertei conform caietului de sarcini întocmit după legislația în vigoare și pus la dispoziție de autoritatea contractantă prin publicare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice SEAP .

 • DOCUMENTE DE CALIFICARE – acest volum include toate documentele solicitate în FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEIDin acest volum nu trebuie  lipsească certificatele de plata a taxelor și impozitelor către bugetul de stat și local, precum și două certificate eliberate de Registrul Comerțului : certificatul de înregistrare a societății și certificatul constatator eliberat pentru utilizare la licitațieDacă din acest volum, lipsesc la deschiderea ofertelor, mai mult de trei documente, oferta poate fi descalificată  finnd incompletă. Acest volum este primul care se se deschide la orice licitație sau cerere de oferte.
 • OFERTA TEHNICĂ – conține devizele oferta care se întocmesc după antemasuratorile existente în caietul de sarcini achiziționat de la autoritatea care organizează procedura de licitație publică sau cerere de oferta; devizele trebuie  conțînă încadrări corecte conform indicatoarelor de norme de deviz acceptate și aprobate de M.L.P.T.L. , seria 1982), utilizând formularele F1,F2,F3,F6,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9. Oferta tehnică mai conține extrasele de material, manoperă, utilaj și transport, centralizatoarele pe obiect și investițieși graficul de execuție fizic și valoric. În funcție de solicitările din caietul de sarcini acest volum mai poate include și anumite documente suplimentare care  dovedească calitatea materialelor utilizate în oferta, certificate de garanție, agremente tehnice, etc.
 • OFERTA FINANCIARĂ – trebuie  conțînă în mod obligatoriu formularul de oferta 10C, cu sau fără anexă însoțitoare, graficul de execuție fizic și valoric, centralizatorul pe investiție, centralizatorul pe obiecte și listele de procurare utilaje.

LEGISLAȚIE APLICATĂ

 • Legea privind achizițiile nr 98/2016;
 • Legea privind achizițiile sectoriale nr 99/2016;
 • Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile deservicii nr 100/2016;
 • Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică,a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr 101/2016;
 • Instrucțiunea ANAP nr.1/2017 ;
 • Instrucțiunea ANAP nr.2/2017 ;
 • Legea nr.10/1995 ;
 • Legea 50/1991;HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice ;
 • Legea nr. 455/2001 privind semnătură electronică;
 • O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;

Pentru mai multe detalii si comenzi servicii:

 • Tel: 0728 239 088
 • contact@documentatie-licitatii.ro
 • L-V intre 8-18:00

Intocmire documentatie licitații

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *